Skrzydlata trumna #2020

Skrzydlata trumna Marcin Wroński Skrzydlata trumna W najnowszej powie ci Marcin Wro ski raz jeszcze zabiera nas do Lublina Przedwojennego i powojennego Rok Oskar ony o wsp prac z hitlerowcami komisarz Maciejewski trafi do lubelskiego Zamku w kt

 • Title: Skrzydlata trumna
 • Author: Marcin Wroński
 • ISBN: 9788377476451
 • Page: 132
 • Format: Paperback
 • Skrzydlata trumna Marcin Wroński W najnowszej powie ci Marcin Wro ski raz jeszcze zabiera nas do Lublina Przedwojennego i powojennego Rok 1945 Oskar ony o wsp prac z hitlerowcami komisarz Maciejewski trafi do lubelskiego Zamku, w kt rym od kilku miesi cy jest rozpracowywany i przes uchiwany przez okrutnego majora Grabarza Towarzyszem Zygi w celi jest Adam Duski, kt ry przed laty by wiadkiem w sprW najnowszej powie ci Marcin Wro ski raz jeszcze zabiera nas do Lublina Przedwojennego i powojennego Rok 1945 Oskar ony o wsp prac z hitlerowcami komisarz Maciejewski trafi do lubelskiego Zamku, w kt rym od kilku miesi cy jest rozpracowywany i przes uchiwany przez okrutnego majora Grabarza Towarzyszem Zygi w celi jest Adam Duski, kt ry przed laty by wiadkiem w sprawie samob jstwa w Lubelskiej Wytw rni Samolot w Ponura atmosfera wi ziennych mur w wywo uje fal wspomnie i sk ania do rozm w Maciejewski znajduje si w ci kim po o eniu, jego ycie wisi na w osku W marcu 1936 roku Zyga Maciejewski otrzyma wezwanie do fabryki samolot w, w kt rej znaleziono cia o martwego stra nika Z zezna wiadk w wynika o, e przyczyn samob jstwa by a nieodwzajemniona mi o do pewnej kobiety Z pozoru wszystko wydawa o si jasne, jednak gor czkowe starania wywiadu wojskowego, zmierzaj ce do jak najszybszego zako czenia ledztwa, daj komisarzowi do my lenia Drobiazgowe dochodzenie ods ania mroczn tajemnic
  Skrzydlata trumna Marcin Wroński

  • [KINDLE] ↠ Skrzydlata trumna | BY ✓ Marcin Wroński
   132 Marcin Wroński
  • thumbnail Title: [KINDLE] ↠ Skrzydlata trumna | BY ✓ Marcin Wroński
   Posted by:Marcin Wroński
   Published :2020-02-05T10:15:36+00:00

  One thought on “Skrzydlata trumna”

  1. Kolejna ksi ka z serii o komisarzu Maciejewskim Tym razem musi zmierzy si ze spraw obejmuj c tajemnicz mier stra nika Lubelskiej Wytw rni Samolot w w jeszcze bardziej tajemniczy spos b powi zanej ze mierci za ogi pr bnego samolotu i przemytem narkotyk w oraz u era si z prze o onymi Praca policjanta nigdy nie by a atwa.

  2. This was just lingering on my mp3 player, and sometimes I just don t use it for months I prefer to read rather than listen to a book, and radio or music wins the competition when I m driving or doing the housework I listened to this o and off for a couple of months, for some reason it did not pull me in It did not throw me off either, hence 3 stars Maybe I should have read listened to the first 3 parts, but I just don t have them, and now I am not entirely sure I am going to get them I have too [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *