Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku #2020

Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku Jiří Hájíček Vzpom nky na jednu vesnickou tancova ku Po sp n ch rom nech Selsk baroko a Ryb krev se Ji H j ek p edstavuje v borem ze sv pov dkov tvorbyD ji t m sedmn cti pov dek kter autor napsal v pr b hu let je jiho esk venkov V t ina p b

 • Title: Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku
 • Author: Jiří Hájíček
 • ISBN: 9788074914058
 • Page: 347
 • Format: Hardcover
 • Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku Jiří Hájíček Po sp n ch rom nech Selsk baroko a Ryb krev se Ji H j ek p edstavuje v borem ze sv pov dkov tvorbyD ji t m sedmn cti pov dek, kter autor napsal v pr b hu let 1995 2014, je jiho esk venkov V t ina p b h z tohoto pov dkov ho v boru jsou v ednodenn lidsk mikrodramata, n kdy jde v ce o zachycen n lady a atmosf ry, jindy o odvypr v n p b hu nebo o z znam iPo sp n ch rom nech Selsk baroko a Ryb krev se Ji H j ek p edstavuje v borem ze sv pov dkov tvorbyD ji t m sedmn cti pov dek, kter autor napsal v pr b hu let 1995 2014, je jiho esk venkov V t ina p b h z tohoto pov dkov ho v boru jsou v ednodenn lidsk mikrodramata, n kdy jde v ce o zachycen n lady a atmosf ry, jindy o odvypr v n p b hu nebo o z znam ivotn ho pocitu i zku enosti ten tak v textech objev podzim v krajin , jaro a kvetouc tr vy, hav l to, v no n p b hy i pov dky o vesnick m fotbale V n kolikapov dk ch se H j ek dot k t mat, ke kter m se pozd ji vr til ve sv ch rom nech Autor z m rn nezakr v jist od r region lnosti, naopak jej pou v jako ko en a ozvl tn n obecn lidsk ch p b h Neok zalost, pokudjde o styl, liter rn hrdiny i p b hy samotn , d v rn znalost venkovsk ho prost ed , vykreslen atmosf ry to jsou hlavn atributy H j kova psan N vraty k realismu a p mo ar mu vypr v n jako by u autora nebyly ot zkou volby, ale nutnosti i samoz ejmosti vypl vaj c z t mat a samotn podstaty a posl n jeho pr z Pov dkov v bor Vzpom nky na jednu vesnickou tancova ku dotv obraz Ji ho H j ka jako autora vesnick ch rom n a dopl uje tak jeho dosavadn prozaick d lo.
  Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku Jiří Hájíček

  • [☆ Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku || ☆ PDF Read by ✓ Jiří Hájíček]
   347 Jiří Hájíček
  • thumbnail Title: [☆ Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku || ☆ PDF Read by ✓ Jiří Hájíček]
   Posted by:Jiří Hájíček
   Published :2020-02-14T22:47:41+00:00

  One thought on “Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku”

  1. Je to sice stylov podobn Ryb krvi, ale t m, e se jedn o kr tk pov dky, to je vlastn pln jina Up mn nev d la jsem, jestli na sebe pov dky navazuj , jestli jsou v echny n jak vz jemn propojen Kdo jsou osoby v nich, vych z p b hy ze skute n ch ud lost Zkr tka bylo to fajn, ale ekala jsem to trochu Jasn j.

  2. P b h milovnice ko akov ch pi ek V , co je podle m mlad chv li jen ml , jako by ekala na odpov Mlad je p ece pomy len , e v echno to nejkr sn j teprve bude Trochu m zklamalo, e je v knize velmi m lo nov ch text.

  3. Kone n do teno Ne, tohle se fakt ned , nejsem c lovka na dy na v edn ivot na vesnici jak sem st l v s mo ce frontu za tot e, kolik sem toho do sebe nalil, kdy sem okukoval Marunu na tancova ce ne, fakt ne Si ik m, e to m sp ch u velkom k , kte intelektu ln onanujou nad tou vesnickou exotikou DNicm n velk klad ty H j kovy st rky maj kdyby mne n kdy naivn napadla touha se odst hovat na vesnici, t bl k p rod , tak si to hned rozmyslim Ta popisovan domorod xenofobie, cejchov n n plavama, pohrd n , e [...]

  4. Haj ek op t z st v u toho co mu jde nejl pe, u vesnick ho rom nu Boj se vyrazit do m sta a v echny m stem propojen naraz v jeho vesnici Pov dkov kanon da od Haj ka v l t u vody pot , p esto n kdy jen pok v te klavou nad t m, e Haj kovi postavy se neposouvaj d l Jen z stanou na vesnici Hlavn hrdinov jsou jen kluci, mu i, otcov a d dov , kte z stanou na vesnici Je z ejm , e vesnick prost ed je Haj kova parketa, do m sta se nevyd Ale aspo , e tak Prvn t i pov dky pot , stejn tak Met n trav , Baywat [...]

  5. trochu rozpracovanejsi motivy z rybi krve nektere povidky lepsi, nektere slabsi skvela posledni o starem dome, pokud nic tak tato uplne mimo babicky vkus.

  6. Sebran spisy z tohoto tis cilet a mo n i o p r let star N kter p b hy jsou siln j , jin lov k hned zapomene, jak to s pov dkami b v Klasick venkovsk kulisy, lid , vesnice, historie Nen to Ryb krev ani Selsk baroko, ale i tak na vn mav ho ten e znovu zavane duch venkovsk romantiky a estn opravdovosti Takhle se u d vno nikde ne ije, p ijde mi na e spole nost je u d vno jin A samoz ejm , ani hor ani lep jen jin Pocit provinilosti z probuzen , ten d l mnoha m ch r n A p edstava sebe sama v odrazu zr [...]

  7. H j ka m m r da, te se dob e a nav c se d j jeho pov dek odehr v v milovan ch Ji n ch ech ch U jeho rom nem Ryb krev se mi vryl do podv dom , a tak jsem se t ila, jak bude tento soubor kr tk ch p b h A podle m op t boduje Jeho jednotliv pov d n , by se neust le to kolem ivotu na venkov , rozhodn nev edn a do sam ho konce nab z poutav ten Uk zka z knihy A v Rakousku nem te z kusky Pan K hlmayer se rozesm je, Terezko, u n s v Salcburku je cukr ren snad pades t, to mi v Kdy si chce d t s kamar dkou [...]

  8. P jemn rychl po ten Rozhodn lep ne druh polovina Ryb krve, vlastn takov komprimovan a rozkouskovan Selsk baroko Nedoporu uji v em co maj probl m s nutnost v e dokon it jako Sheldon Cooper

  9. Je to prost H j kovy p b hy a jeho zp sob vypravov n se mi dostaly pod k i a chytly m za srdce A tak, e se k nim budu r da vracet.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *