Prijan Lovro #2020

Prijan Lovro August Šenoa Prijan Lovro U noveli je oslikan te ak put siroma na ali i sposobna seoskog dje aka koji se zaputio u grad na kolovanje te kojeg neima tina i podrijetlo sputavaju u svim poku ajima i eljama On nema sredstava i za

 • Title: Prijan Lovro
 • Author: August Šenoa
 • ISBN: 9536786729
 • Page: 276
 • Format: Paperback
 • Prijan Lovro August Šenoa U noveli je oslikan te ak put siroma na, ali i sposobna seoskog dje aka koji se zaputio u grad na kolovanje te kojeg neima tina i podrijetlo sputavaju u svim poku ajima i eljama On nema sredstava i za tite u birokratskom, nemilosrdnom dru tvu u kojem se ne vodi ra una o po tenju i sposobnosti, ve o podrijetlu i nov anoj mo i Plemenita ka djevojka ne mo e primiti njegoU noveli je oslikan te ak put siroma na, ali i sposobna seoskog dje aka koji se zaputio u grad na kolovanje te kojeg neima tina i podrijetlo sputavaju u svim poku ajima i eljama On nema sredstava i za tite u birokratskom, nemilosrdnom dru tvu u kojem se ne vodi ra una o po tenju i sposobnosti, ve o podrijetlu i nov anoj mo i Plemenita ka djevojka ne mo e primiti njegovu ljubav jer je seljak Lovro u nevolji pravi kompromis i tra i si enu, bez obzira na ljubav Nakon svega, kada je napokon pronalazi, optu e ga da se eni zbog miraza i on se ubija.Pisac je prikazao duhovni, ali i ljudski portret, ne izostavljaju i vrijeme, prilike niti sredinu u kojoj se Lovro kretao Tako je postigao da glavni lik do ivimo kao stvarnu li nost koja djeluje posve naravno i ljudski, sa svojim htijenjima i nemo ima, uzletima i padovima, sa svojom neostvarenom veli inom i svojom tragikom.August enoa je jedan od najzna ajnijih pisaca za hrvatsku knji evnost, to dokazuje i injenica da se razdoblje od oko dvadeset godina njegova intenzivnog stvarala kog rada u povijesti hrvatske knji evnosti naziva enoino doba.
  Prijan Lovro August Šenoa

  • [↠ Prijan Lovro || ✓ PDF Read by Á August Šenoa]
   276 August Šenoa
  • thumbnail Title: [↠ Prijan Lovro || ✓ PDF Read by Á August Šenoa]
   Posted by:August Šenoa
   Published :2020-04-11T02:29:44+00:00

  One thought on “Prijan Lovro”

  1. I was genuinely surprised by this book In a good way So far during my education I was forced to read about 4 books written by A enoa Needless to say, I hated them He might be one of the most important and influential Croatian writers, and I do understand why he made such an impact upon Croatian literature, but I hated his works They re all based on Croatian poverty during the 19th century, they re all long, boring, overly descriptive, and I did not enjoy the characters.However, as I got to readi [...]

  2. Malo je zastra uju e pro itati knjigu napisanu prije gotovo 150 godina i prepoznati dru tveno politi ku situaciju sada njice Prijan Lovro selja ko je dijete koji poku ava postati gospodinom ali, zbog svojeg dru tvenog polo aja oliti nedostatka veza , ne uspijeva On mora ivjeti u limbu izme u sela i grada, intelektom ne pripadaju i ku i, a svojim pedigreom osu en na periferije intelektualne elite, nikad u mogu nosti da zaista postane dio nje U terminima modernih vremena, vrlo je zabavno primijeti [...]

  3. enoa je kao i u Zlatarovom zlatu vrlo pa ljiv u vjernim opisima onoga doba i dru tva No za razliku od Zlatarova zlata, ova mi je knjiga dala priliku da se zaljubim u njene likove i da vrlo realno osjetim nepravdu koja prati Lovru Kao uvijek, privukli su me likovi zadubljeni u staru literaturu i rasprave o francuskim filozofima, ali i oni priprosti kao Lovrin otac naoko grubi, no zapravo bolje osobe od visokih inovnika kojima se toliko dive enoa definitivno ovime opravdava injenicu da mu je posve [...]

  4. I apsolutly adore this book.The conversation between enoa and a woman on the train which led to his telling of the story of his old friend Lovro is a thing to think about Why do croatians read books from foren writers and on foren languages then on our motherlanguage The talk about orginality is really something to think about I repeat.

  5. Ah, such a common theme of the Croatian literature why is this so The story is beautiful, moving, real the characters are strong in guarding what they think is right, but when one looks at it from the side, you must ask Why are they so stupid and naive parallels with many works of Croatian literature

  6. Stvarno zanimljiva radnja, svi a mi se kako je enoa doslovno pripovijedao pri u, tj pojavljuje se kao jedan od likova Jezik je pone to umanjio do ivljaj dvije godine u enja latinskog mi ne garantiraju da u razumijeti latin tinu kojom likovi nekad govore.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *